O Nas

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN) i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) skupiają naukowców z dziedzin biologii, chemii oraz informatyki, pracujących nad zrozumieniem i opisaniem życia w zdrowiu i chorobie.

28 lutego 2024 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich, Fundacja ICHB PAN we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizuje bezpłatną, w pełni wirtualną konferencję „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich”, jako wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z tymi chorobami. Wydarzenie to jest okazją do podnoszenia społecznej świadomości w zakresie tych chorób. Zwiększenie dostępu do skutecznych metod leczenia i diagnostyki wśród polskich pacjentów to jedno z wielu wyzwań wymagających interdyscyplinarnej współpracy i ekspertyzy. Podkreślenie znaczenia podstawowych badań przedklinicznych z udziałem polskich naukowców to kolejny istotny aspekt pracy na gruncie chorób rzadkich.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”