Prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski jest kierownikiem Zakładu Genetyki Molekularnej w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (ICHB PAN) w Poznaniu. W 1995 skończył Wydział Biologii na UAM w Poznaniu, w 1999 uzyskał stopień doktora chemii/bichemii w ICHB PAN w Poznaniu a w latach 2004-2007 odbył staż w Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. W obszarze jego zainteresowań znajdują się różne aspekty ludzkiej (i nie tylko ludzkiej) zmienności genetycznej i jej związek z fenotypem, w tym genetyka powszechnych cech wielogenowych, genetyka chorób rzadkich, genetyka predyspozycji do nowotworów, oraz genetyka nowotworów. W ostatnich latach koncentruje się nad zmiennością genetyczną niekodujących elementów genomu, w tym genów microRNA. Piotr Kozłowski jest autorem licznych publikacji, w tym w takich czasopismach jak, Nature, Oncogene, Human Mutation, Human Genetics, and Nucleic Acids Research. Piotr Kozłowski jest edytorem (associate editor) w Molecular Therapy – Nucleic Acids (Cell Press) i edytorem sekcji Medical Biotechnology w czasopiśmie Biotechnologia (ICHB PAN).

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”