Mgr Oliwia Szymanowicz

Mgr Oliwia Szymanowicz, diagnosta laboratoryjny z doświadczeniem w zakresie badań molekularnych oraz mikrobiologicznych. Zdobyła swoje umiejętności i wiedzę na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2022 roku aktywnie uczestniczy w świecie nauki, będąc związana z Doctoral School PUMS, gdzie obecnie prowadzi badania nad podłożem molekularnym chorób neurologicznych. Jej prace badawcze skupiają się na analizie czynników molekularnych w patogenezie migreny, a jej wkład w tej dziedzinie został uznany poprzez współautorstwo publikacji we współpracy z Pracownią Neurobiologii Katedry i Kliniki Neurologii UMP.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”