Michał Rutkowski

Michał Rutkowski jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę (www.piekniepuchne.org

), jak również Wice Prezydentem HAE International, Międzynarodowej Organizacji Parasolowej zrzeszającej krajowe organizacje członkowskie pacjentów ze zdiagnozowanym dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym. Michał od 20 lat zaangażowany jest w działania z zakresu ‘patient advocacy’, których celem jest poprawa jakości życia chorych ze zdiagnozowanym HAE, przyspieszenie czasu uzyskania prawidłowej diagnozy, dostęp i refundacja nowoczesnych terapii leczniczych stosowanych w HAE, a także ogólna poprawa jakości obsługi chorych z HAE w istniejącym systemie ochrony zdrowia, w tym dostęp do prowadzonych badań klinicznych.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”