Mgr inż. Michał Kosiedowski

Mgr inż. Michał Kosiedowski – informatyk, kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Jego zainteresowania zawodowe obejmują systemy zorientowane na usługi, technologie internetowe, telemedycynę i e-zdrowie oraz technologie wspomagające osoby zależne. Był pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego Insension (Horyzont 2020), w którym wraz z zespołem opracował system wsparcia interakcji osób z głęboką złożoną niepełnosprawnością intelektualną z otoczeniem. Kierował innymi międzynarodowymi projektami B+R, w szczególności w obszarach e-zdrowia i technologii wsparcia aktywnego i zdrowego starzenia się.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”