Prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela

Marek Niedziela

Prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i endokrynologii, profesorem zwyczajnym i absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), a od 2004 r. kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej w Instytucie Pediatrii UMP. Jego głównym obszarem zainteresowań naukowych i klinicznych są choroby tarczycy u dzieci, w szczególności choroba guzkowa tarczycy (genetycznie uwarunkowane wole wieloguzkowe – zespół DICER1, guzki gorące i rak tarczycy) oraz autoimmunologiczne choroby tarczycy. W trakcie swojej kariery zawodowej prof. Marek Niedziela był stypendystą Niemieckiej Akademii Nauk, Lawson Wilkins Pediatric International Scholar Program, uczestnikiem European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) Winter i Summer School oraz stypendystą ESPE Clinical Fellowship. Dwukrotnie był wykładowcą ESPE w ośrodku szkoleniowym PETCA w Nairobi, szkoląc afrykańskich pediatrów w zakresie endokrynologii dziecięcej. Prof. Marek Niedziela jest członkiem towarzystw naukowych, polskich (Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej – PTEIDD, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne) i europejskich (European Society for Paediatric Endocrinology, European Society of Endocrinology – ESE i European Thyroid Association – ETA), w których obecnie pełni funkcje (współprzewodniczący Komitetu Doradczego ds. Chorób Rzadkich – ESPE Rare Disease Advisory Committee oraz przedstawiciel ESPE w ESE Rare Disease Committee). W latach 2011-2017 był członkiem ESPE Clinical Fellowship Committee, w latach 2017-2023 ESPE Science Committee (ECSDG and UAA Convenor), a w latach 2020-2023 ETA Guidelines and Publications Board. Prof. Marek Niedziela był wielokrotnie zapraszanym wykładowcą na sympozjach i konferencjach naukowych i szkoleniowych wyżej wymienionych towarzystw naukowych, a także American Thyroid Association i International Society of Endocrinology. Od 1 stycznia 2022 roku Klinika Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera UMP jest członkiem Endo-ERN, europejskiej sieci ośrodków zajmujących się rzadkimi chorobami endokrynologicznymi i aktualnie prof. Marek Niedziela jest przedstawicielem ESPE w Endo-ERN Scientific Advisory Board. Prof. Marek Niedziela współpracuje z ośrodkami zagranicznymi w zakresie badań nad genetycznym podłożem chorób tarczycy oraz zaburzeń rozwoju płci i dojrzewania płciowego. Od 1 stycznia 2024 prof. Marek Niedziela jest Associate Editor czasopisma European Thyroid Journal (IF 4.7), oficjalnego czasopisma European Thyroid Association, odpowiedzialnym za dział tyreologii dziecięcej (pediatric thyroidology). Za swoją pracę naukową był wielokrotnie nagradzany przez Rektora UMP, Ministra Zdrowia oraz PTEIDD. Prof. Marek Niedziela opublikował ponad 200 prac pełnotekstowych, w tym 85 publikacji w czasopismach takich jak JAMA, Sci Transl Med, J Clin Invest, Am J Hum Genet, Eur J Hum Genet, EJE, JCEM, Eur Thyr J, Sci Reports, Clin Endocrinol i innych wymienionych w bazie JCR, o łącznym IF=288,029.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”