Dr n. med. Marek Dudziński

foto Marek Dudzinski

Dr n. med. Marek Dudziński kieruje obecnie Zespołem Medycznym w firmie medyczno-technologicznej Saventic Health oraz pracuje jako konsultant w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.
Ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Jest specjalistą chorób wewnętrznych i specjalistą hematologiem. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.
Ma ponad 20 letnie doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego, w tym przez wiele lat jako kierownik Kliniki Hematologii Uniwersyteckiego szpitala Klinicznego w Rzeszowie i adiunkt Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się na biologii i terapii chłoniaków oraz zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji w medycynie, w szczególności w diagnozowaniu chorób rzadkich i optymalizacji terapii.
Jest autorem i współautorem ponad 60 publikacji naukowych, prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Dr Dudziński jest członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in. współzałożycielem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego i Stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii.
Jest żywo zaangażowany we współpracę z licznymi stowarzyszeniami pacjentów onkologicznych.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”