Marcin Maszewski

M Maszewski

Marcin Maszewski – Koordynator najwiekszej ilości badań genetycznych w Polsce. Jest w ciągłym kontakcie z rodzicami pacjentów z chorobami rzadkimi. Posiada ogromne doświadczenie w koordynowaniu i precyzowaniu w jaki sposób można pomóc rodzicom w szybkim kontakcie ze specjalistami.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”