Dr Łukasz Sznajder

Dr Łukasz Sznajder uzyskał stopień magistra inżyniera biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zaś stopień doktora w zakresie biologii molekularnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr. Sznajder ukończył staż podoktorski w zakresie neurogenetyki na Uniwersytecie Floryda w Gainesville , gdzie następnie został promowany na stanowisko Profesora. Aktualnie, zajmuje stanowisko Profesora na Uniwersytecie Nevada w Las Vegas. Prace badawcze w jego laboratorium skoncentrowane są na genetycznych przyczynach współwystępowania zaburzeń psychiatrycznych i chorób neurologicznych. Dr. Sznajder został wyróżniony nagrodami w Polsce i USA, a wyniki jego badań opublikowano w wielu prestiżowych czasopismach naukowych.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”