Dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba

Krzysztof Szczaluba

Doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Szczałuba jest lekarzem specjalistą w zakresie genetyki klinicznej. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz w Pracowni Neurodiagnostyki/Neurogenetyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK WUM). Jest kierownikiem Centrum Doskonałości Chorób Rzadkich i Niediagnozowanych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełni funkcję konsultanta w oddziałach Szpitala Pediatrycznego UCK WUM, gdzie prowadzi Poradnię Genetyczną.

Krzysztof Szczałuba jest zaangażowany w wielospecjalistyczną opiekę nad dziećmi z zespołami genetycznie uwarunkowanymi oraz prowadzi zjazdy i spotkania rodzin. Uważa, że największym wyzwaniem, jakie stoi przed genetyką, jest przełożenie wiedzy i umiejętności na istotną poprawę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Warunkiem powodzenia takiego systemu opieki jest ścisła współpraca klinicystów/diagnostów/naukowców z rodzinami/pacjentami. Jego zdaniem kompleksowe działania lekarzy i terapeutów licznych specjalności nad osobami z chorobami rzadkimi powinny być skoordynowane w osobie genetyka.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”