Dr hab. Beata Burzyńska

Dr hab. Beata Burzyńska, prof. IBB PAN – Pracę doktorską obroniła w 1991 roku, stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii uzyskała w 2010 roku. Od 2011 roku jest zatrudniona w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN na stanowisku profesora i kierownika Pracowni Genetycznych Podstaw Chorób Człowieka.  Głównym obszarem jej badań jest genetyka chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów niewydolności serca oraz kardiomiopatii.  We współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie oraz innymi ośrodkami klinicznymi prowadzi badania genetycznego podłoża rzadkich wrodzonych niedokrwistości hemolitycznych.  Jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji z listy JCR oraz 3 patentów, w tym europejskiego.  Jej prace te były cytowane przez innych badaczy ponad 550 razy.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”