Dr. hab. n. med. Agnieszka Paziewska

Dr. hab. n. med. Agnieszka Paziewska – Kierownik naukowy laboratorium, dr hab. nauk medycznych, profesor uczelni, biolog molekularny. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Biologii. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, a w 2019 roku habilitację, prezentując jako osiągnięcie naukowe „Badania wielkoskalowe w poszukiwaniu genetycznych modyfikatorów ryzyka wybranych chorób autoimmunologicznych oraz biomarkerów raka gruczołu krokowego”.

W latach 2000-2022 była zatrudniona w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz w Instytucie Onkologii w Warszawie. W 2021 roku rozpoczęła pracę na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie koordynuje i nadzoruje rozwój i pracę w Laboratorium Biologii Molekularnej i Genetyki. Ponadto prowadzi zajęcia ze studentami kierunków medycznych. W czasie swojej pracy naukowej nadzorowała i prowadziła liczne projekty naukowe i granty głównie z zakresu metod wielkoskalowych: mikromacierzy i sekwencjonowania następnej generacji. Obecnie prowadzi projekty związane z patogenezą nowotworów (głównie guzami neuroendokrynnymi i gruczolakorakami przewodu pokarmowego, jelita grubego, trzustki), nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit, chorobami metabolicznymi, ale również neurologicznymi (autyzm, padaczka, choroba Alzheimera).

Jest współautorką ponad 64 oryginalnych prac w prestiżowych czasopismach naukowych, głównie związanych z patogenezą chorób. Główne zainteresowania naukowe wiąże z patogenezą i leczeniem nowotworów. Swoje prace naukowe koncentruje na poszukiwaniu markerów molekularnych związanych z chorobami nowotworowymi i progresją nowotworową.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”