Mówcy

PANEL I - LEKARZ

Prof. Jozwiak
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak

Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak – Koordynator ds. Chorób Rzadkich
w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
W latach 2003-2011 zobacz więcej…

Dr Anna Łusakowska

Dr Anna Łusakowska, specjalista neurolog, adiunkt w Klinice
Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (referencyjne centrum
dla chorób nerwowo-mięśniowych w Polsce i członek zobacz więcej…

Mgr Oliwia Szymanowicz

Mgr Oliwia Szymanowicz – diagnosta laboratoryjny z doświadczeniem w zakresie
badań molekularnych oraz mikrobiologicznych. Zdobyła swoje zobacz więcej…

Dr hab. n. med. Agnieszka Paziewska

Dr hab. n. med. Agnieszka Paziewska – kierownik naukowy laboratorium, dr hab. nauk medycznych, profesor uczelni, biolog molekularny. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Biologii. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zobacz więcej…

Krystian Jażdżewski
Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski

Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski – Profesor nauk medycznych, lekarz, endokrynolog, onkogenetyk.
Założyciel Warsaw Genomics, spółki uniwersyteckiej tworzącej unikatowe testy
genomowe, pozwalające na personalizowaną profilaktykę  zobacz więcej…

PANEL II - PACJENT

Mgr Marianna Ellison-Klimontowicz

Mgr Marianna Ellison-Klimontowicz – od 2014 roku mieszka w Wielkiej Brytanii. Jest farmaceutką
kliniczną w przychodni rodzinnej zobacz więcej…

Mgr Paulina Swoboda

Mgr Paulina Swoboda, biotechnolog, specjalista dietetyki i suplementacji,
matka dziecka z zespołem PANDAS. Od 2018 roku zobacz więcej…

Marcin Basinski
Marcin Basiński

Marcin Basiński – aktywista, społeczniak, ojciec trzyipółletniego Oliwierka,
cierpiącego na ultrarzadkie schorzenie- niedobór  HIBCH.
Zobacz więcej…

foto Marek Dudzinski
Dr n. med. Marek Dudziński

Dr n. med. Marek Dudziński kieruje obecnie Zespołem Medycznym w firmie
medyczno-technologicznej Saventic Health oraz pracuje jako konsultant w
Zobacz więcej…

Analityk Genetyka

PANEL III - NAUKOWIEC

Altium International Sp. z o.o.

Firma Altium International Sp. z o.o. dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową, metaboliczną oraz analizę DNA i RNA. Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Altium International Sp. z o.o. obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory i skanery mikromacierzy oraz analizatory metabolizmu komórkowego. Więcej informacji o Altium

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski jest kierownikiem Zakładu Genetyki Molekularnej
w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (ICHB PAN)
w Poznaniu zobacz więcej…

Dr hab. Beata Burzyńska

Dr hab. Beata Burzyńska –  pracę doktorską obroniła w 1991 roku, stopień
doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biochemii uzyskała w 2010 roku.
Od 2011 roku zobacz więcej…

Mgr inż. Michał Kosiedowski

Mgr inż. Michał Kosiedowski – informatyk, kierownik Działu Usług Internetu Przyszłości
w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
afiliowanym przy Instytucie zobacz więcej…

Dr Łukasz Sznajder

Dr. Łukasz Sznajder uzyskał stopień magistra inżyniera biotechnologii na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zaś stopień doktora
w zakresie biologii molekularnej na
zobacz więcej…

PANEL DYSKUSYJNY

Krzysztof Szczaluba
Dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba

Dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba jest lekarzem specjalistą w zakresie genetyki klinicznej.
Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Genetyki Medycznej Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz w Pracowni
Zobacz więcej…

foto Marek Dudzinski
Dr n. med. Marek Dudziński

Dr n. med. Marek Dudziński kieruje obecnie Zespołem Medycznym w firmie
medyczno-technologicznej Saventic Health oraz pracuje jako konsultant w
Zobacz więcej…

Michał Rutkowski

Michał Rutkowski jest współzałożycielem i Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia
Pomocy Chorym z Obrzękiem Naczynioruchowym Pięknie Puchnę,
jak również
zobacz więcej…

Marek Niedziela
Prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela

Prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela jest specjalistą w dziedzinie pediatrii i endokrynologii,
profesorem zwyczajnym i absolwentem Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP), a od 2004 r. kierownikiem
Zobacz więcej…

M Maszewski
Marcin Maszewski

Marcin Maszewski – Koordynator najwiekszej ilości badań genetycznych w Polsce. Jest w ciągłym kontakcie z rodzicami pacjentów z chorobami rzadkimi. Posiada ogromne doświadczenie w koordynowaniu i precyzowaniu w jaki sposób można pomóc rodzicom w szybkim kontakcie ze specjalistami.
Zobacz więcej…

Marcin Basinski
Marcin Basiński

Marcin Basiński – aktywista, społeczniak, ojciec trzyipółletniego Oliwierka,
cierpiącego na ultrarzadkie schorzenie- niedobór  HIBCH.
Zobacz więcej…

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”